• پشتیبانی
  • 02188663515
CTRTLM Basic Training در این دوره شرکت کنندگان با اصول اولیه تئوری انتخاب آشنا شده و اساس چرایی و چگونگی رفتار آدمی را در میابند.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/wdetail/182/دوره____دوره_آنلاین_آموزش_پایه_ت_وری_انتخاب__واقعیت_درمانی_و_مدیریت_راهبرانه
وزن و چاقی یکی از مشغله‌های ذهنی رایج همه افراد و اقشار است. امروزه چاقی، قشر خاص و یا حتی سن و سال نمی‌شناسد.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/wdetail/190/کارگاه_آنلاین_مداخلات_درمانی_با_روش_اکت__رهایی_از_چاقی__مدیریت_وزن_
CTRTLM Basic Practicum هر شرکت کننده در این دوره، بصورت مجزا کارهای عملی انجام خواهد داد تا با تکرار و تمرین بیشتر بتواند مفاهیم تئوری آموخته شده در دوره اول را بصورت عملی به کار گیرد.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/wdetail/171/دوره____دوره_آموزش_عملی_پایه_ت_وری_انتخاب__واقعیت_درمانی_و_مدیریت_راهبرانه
CTRTLM Basic Training در این دوره شرکت کنندگان با اصول اولیه تئوری انتخاب آشنا شده و اساس چرایی و چگونگی رفتار آدمی را در میابند.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/wdetail/174/دوره____دوره_آنلاین_آموزش_پایه_ت_وری_انتخاب__واقعیت_درمانی_و_مدیریت_راهبرانه
CTRTLM Basic Training در این دوره شرکت کنندگان با اصول اولیه تئوری انتخاب آشنا شده و اساس چرایی و چگونگی رفتار آدمی را در میابند.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/wdetail/160/دوره____دوره_آنلاین_آموزش_پایه_ت_وری_انتخاب__واقعیت_درمانی_و_مدیریت_راهبرانه
دکتر علی صاحبی دکتری روانشناسی بالینی، فوق تخصص اختلالات وسواس مربی ارشد و عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر
http://www.thebetterchoice.ir/fa/InstDetail/39/علی_صاحبی
ما چرا و چگونه رفتار می کنیم. در این کتاب گلسر به‌طور سیستمیک، مؤلفه‌های سیستم مغز بر اساس تئوری انتخاب (برگرفته از تئوری کنترل ادارکی پاورز) را جداگانه و عملکرد آن‌ها را در ارتباط با یکدیگر توضیح می‌دهد.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/pdetail/66/چارت_ت_وری_انتخاب
تئوری انتخاب درباره چرابی و چگونگی رفتار توضیح می‌دهد. اینکه ما انسان‌ها چرا رفتار می‌کنیم و چگونه رفتار خود را صادر می‌کنیم.در این کتاب کاربرد زبان تئوری انتخاب در روابط دو عضوی و تعاملات انسانی به ویژه در چهار موقعیت والدینی_فرزندان، معلم-محصل، زن و شوهر و مدیر_کارمند به طور عملی و روشن توضیح داده شده است.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/pdetail/65/زبان_نظریه_انتخاب
"ویلیام گلسر" دفتری از مجموعه‌ی 120 جلدی است که روان شناسان، عصب شناسان، روانپزشکان، و مربیان بزرگ جهان را معرفی می‌کند. در این اثر پس از شرح زندگی خانوادگی و تحصیلی ویلیام گلسر، مفاهیم اساسی در تئوری انتخاب و واقعیت درمانی و مقایسه آن با دیدگاه روان تحلیلی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/pdetail/63/ویلیام_گلسر
هر روش آموزش دهی که نیازهای دانش آموزان و معلمان را نادیده بگیرد، به شکست خواهد انجامید، دکتر گلسر این کتاب را برای فراهم ساختن چارچوب نظری برای معلمان و برنامه ریزان مدارس نوشته است. او در این کتاب مؤلفه‌های بنیادین مدرسه و کلاس درس کیفی را با مثال‌های عینی ارائه داده است.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/pdetail/54/مدرسه_کیفی
123456