• پشتیبانی
  • 02188663515
CTRTLM Basic Training در این دوره شرکت کنندگان با اصول اولیه تئوری انتخاب آشنا شده و اساس چرایی و چگونگی رفتار آدمی را در میابند.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/wdetail/30/دوره____دوره_آموزش_پایه_ت_وری_انتخاب__واقعیت_درمانی_و_مدیریت_راهبرانه
دکتر علی صاحبی دکتری روانشناسی بالینی، فوق تخصص اختلالات وسواس مربی ارشد و عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر
http://www.thebetterchoice.ir/fa/InstDetail/39/علی_صاحبی
ما چرا و چگونه رفتار می کنیم. در این کتاب گلسر به‌طور سیستمیک، مؤلفه‌های سیستم مغز بر اساس تئوری انتخاب (برگرفته از تئوری کنترل ادارکی پاورز) را جداگانه و عملکرد آن‌ها را در ارتباط با یکدیگر توضیح می‌دهد.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/pdetail/66/چارت_ت_وری_انتخاب
تئوری انتخاب درباره چرابی و چگونگی رفتار توضیح می‌دهد. اینکه ما انسان‌ها چرا رفتار می‌کنیم و چگونه رفتار خود را صادر می‌کنیم.در این کتاب کاربرد زبان تئوری انتخاب در روابط دو عضوی و تعاملات انسانی به ویژه در چهار موقعیت والدینی_فرزندان، معلم-محصل، زن و شوهر و مدیر_کارمند به طور عملی و روشن توضیح داده شده است.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/pdetail/65/زبان_نظریه_انتخاب
"ویلیام گلسر" دفتری از مجموعه‌ی 120 جلدی است که روان شناسان، عصب شناسان، روانپزشکان، و مربیان بزرگ جهان را معرفی می‌کند. در این اثر پس از شرح زندگی خانوادگی و تحصیلی ویلیام گلسر، مفاهیم اساسی در تئوری انتخاب و واقعیت درمانی و مقایسه آن با دیدگاه روان تحلیلی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/pdetail/63/ویلیام_گلسر
هر روش آموزش دهی که نیازهای دانش آموزان و معلمان را نادیده بگیرد، به شکست خواهد انجامید، دکتر گلسر این کتاب را برای فراهم ساختن چارچوب نظری برای معلمان و برنامه ریزان مدارس نوشته است. او در این کتاب مؤلفه‌های بنیادین مدرسه و کلاس درس کیفی را با مثال‌های عینی ارائه داده است.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/pdetail/54/مدرسه_کیفی
دکتر ویلیام گلسر مدعیست که اگر والدین این کتاب را به دقت بخوانند، درک عمیق‌تری از ساز و کار رفتار فرزندان‌شان به دست خواهند آورد و در سایه‌ی این درک عمیق و کاربردی می‌توانند رابطه‌ی بهتری با آنها برقرار کرده و از فرایند و موهبت فرزند پروری لذت ببرند.ا
http://www.thebetterchoice.ir/fa/pdetail/46/ت_وری_انتخاب_برای_والدین_و_نوجوانان
هدف این کتاب فراهم آوردن یک راهنمای عملی گام به گام مشاوره بر اساس تئوری انتخاب و واقعیت درمانی است، به نحوی که خواننده بتواند به سادگی آن را در رابطه درمانی خود به کار گیرد.این کتاب برای همه کسانی که خواهان رابطه‌ای رضایتمند با اطرافیان و عزیزان خود هستند، سودمند خواهد بود.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/pdetail/45/دعوت_به_مس_ولیت_پذیری
تاکید اصلی این کتاب بر رابطه های انسانی است،مفاهیم بنیادین تئوری انتخاب و واقعیت درمانی را به روشنی توضیح می دهد و چگونگی به کار گیری این مفاهیم را در جلسات واقعی درمان به نمایش می گذارد.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/pdetail/44/ت_وری_انتخاب_در_اتاق_مشاوره
در این کتاب دکتر ویلیام گلسر، روان پزشک شهیر آمریکایی و مبدع تئوری انتخاب، به سؤال‌ "عشق چیست و عاشقی چگونه رخ می دهد؟"از منظر تئوری انتخاب و واقعیت درمانی پاسخ می‌دهد. علاوه بر آن در متنی محاوره‌ای که همچون قصه‌های جذاب و رمان‌های خوب جذابیت دارد، بسیاری از مفاهیم مهمِ مربوط به عشق ،احساس تعلق و مراوده‌ی عشق را به تفصیل توضیح می‌دهد.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/pdetail/37/عشق_چیست
123456