• پشتیبانی
  • 02188663515
شکست های عاطفی، اعم از جدایی، طلاق یا از دست دادن همسر و پارتنر را شاید بتوان نوعی عمل جراحی دانست که تمام قلمروهای زندگی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/wdetail/158/دوره_آنلاین_بازسازی_زندگی_و_بازیابی_خود_پس_از_جدایی-خیانت-مرگ_همسر
همه ما به روابط انسانی و اهمیت آن در کیفیت زندگیمان واقفیم. شاید بتوان گفت که رابطه های کیفی و عمیق خوشبوترین شکوفه شاخه‌های درخت هستی اند. ولی به طور حقیقی آن را نمی شناسیم.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/wdetail/159/دوره_آنلاین_شور_زندگی_در_سایه_رابطه_ها
در این کارگاه آموزشی شرکت کنندگان مفاهیم آموخته شده خود در کارگاه مقدماتی مبتنی بر پذیرش و تعهد را مرور کرده و در ابتدا به رفع اشکالات بوجود آمده می پردازند.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/wdetail/86/دوره___درمان_پذیرش_و_تعهد__سطح_پیشرفته_
مسّلماً همه مشاوران و درمانگران به یک اندازه موفّق نیستند. همانطور که برخی وکلا به نتایج بهتری می‌رسند، برخی از هنرمندان آثار چشمگیرتری خلق می‌کنند، برخی از هنرمندان نیز در مقایسه با دیگران به نتایج بهتری دست می‌یابند.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/wdetail/162/دوره_آنلاین_پرسشگری_سقراطی_در_مشاوره__روان_درمانی_و_کوچینگ
CTRTLM Basic Practicum هر شرکت کننده در این دوره، بصورت مجزا کارهای عملی انجام خواهد داد تا با تکرار و تمرین بیشتر بتواند مفاهیم تئوری آموخته شده در دوره اول را بصورت عملی به کار گیرد.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/wdetail/138/دوره____دوره_آموزش_عملی_پیشرفته_ت_وری_انتخاب__واقعیت_درمانی_و_مدیریت_راهبرانه
مسّلماً همه مشاوران و درمانگران به یک اندازه موفّق نیستند. همانطور که برخی وکلا به نتایج بهتری می‌رسند، برخی از هنرمندان آثار چشمگیرتری خلق می‌کنند، برخی از هنرمندان نیز در مقایسه با دیگران به نتایج بهتری دست می‌یابند.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/wdetail/116/پرسشگری_سقراطی_در_مشاوره__روان_درمانی_و_کوچینگ
Basic Acceptance And Commitment Therapy در این دوره شرکت کنندگان با اصول اولیه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ارزش ها، عمل متعهدانه، خود به عنوان زمینه، متمایز سازی، بودن در اینجا و اکنون، پذیرش) آشنا میشوند.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/wdetail/120/دوره_پایه_درمان_پــذیــرش_و_تــعــهــد__اکت_
در این کارگاه آموزشی شرکت کنندگان مفاهیم آموخته شده خود در کارگاه مقدماتی مبتنی بر پذیرش و تعهد را مرور کرده و در ابتدا به رفع اشکالات بوجود آمده می پردازند.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/wdetail/32/دوره_پایه_درمان_پــذیــرش_و_تــعــهــد__اکت_
CTRTLM Basic Practicum هر شرکت کننده در این دوره، بصورت مجزا کارهای عملی انجام خواهد داد تا با تکرار و تمرین بیشتر بتواند مفاهیم تئوری آموخته شده در دوره اول را بصورت عملی به کار گیرد.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/wdetail/57/دوره____دوره_آموزش_عملی_پیشرفته_ت_وری_انتخاب__واقعیت_درمانی_و_مدیریت_راهبرانه
در این دوره می آموزید صرف نظر از اینکه با چه رویکردی کار می کنید، صرف نظر از اینکه مشاور هستید، یا مدیر، و یا هر فردی که دارای شغلی است، چگونه برای خود، برای مسیر زندگی و برای بدست آوردن یک زندگی غنی و معنادار برنامه ریزی کنید.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/wdetail/64/هدف_گزینی
12345