• پشتیبانی
  • 02188663515
CTRTLM Basic Training در این دوره شرکت کنندگان با اصول اولیه تئوری انتخاب آشنا شده و اساس چرایی و چگونگی رفتار آدمی را در میابند.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/wdetail/30/دوره____دوره_آموزش_پایه_ت_وری_انتخاب__واقعیت_درمانی_و_مدیریت_راهبرانه
این کتاب با الهام از آموزه‌های تئوری انتخاب وروان‌شناسی کنترل درونی نگاشته شده است . وقتی در زندگی خود روان‌شناسی کنترل درونی (مسئولیت‌پذیری) را جایگزین روان‌شناسی کنترل بیرونی (عذر و بهانه و دلیل تراشی )می‌کنیم ،بدون این‌که در جهان بیرونی اتفاق خاصی رخ بدهد ،زندگی ما غنی‌تر، خوشایندتر و معنادارتر می‌شود و احساس کنترل مؤثری بر زندگی خواهیم داشت
http://www.thebetterchoice.ir/fa/pdetail/77/مس_ولیت_پذیری_فضیلت_گمشده_در_خانه_مدرسه_و_اجتماع
در این کتاب خواننده برای ایجاد تغییر و بهبودی در زندگی و آغاز راهی جدید برای خشنودی بیش‌تر،گام به گام هدایت و راهنمایی می شود.تمرینات این کتاب به خواننده کمک می‌کند تا با پرورش خوش‌بینی و اجتناب از مسئولیت گریزی‌های رایج، با گذشته خود به‌خوبی کنار بیاید و در «زمان حال» و «این‌جا» برای ارضای نیازهای اساسی خود دست به «انتخاب‌های» مؤثرتری بزند.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/pdetail/53/همه_جاده_ها_از_ما_آغاز_می_شوند
هدف این کتاب فراهم آوردن یک راهنمای عملی گام به گام مشاوره بر اساس تئوری انتخاب و واقعیت درمانی است، به نحوی که خواننده بتواند به سادگی آن را در رابطه درمانی خود به کار گیرد.این کتاب برای همه کسانی که خواهان رابطه‌ای رضایتمند با اطرافیان و عزیزان خود هستند، سودمند خواهد بود.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/pdetail/45/دعوت_به_مس_ولیت_پذیری
بسیاری از افراد راهبری را با مدیریت یکسان می‌دانند، درحالی‌که این دو، دو مقوله کاملاً متفاوت هستند. در تئوری انتخاب، راهبری، کار همگان است و به‌‌ عنوان یک پست و مقام و شغل نمی‌باشد...
http://www.thebetterchoice.ir/fa/ndt/6506/آیا_راهبری__فقط_مخصوص_مدیران_سازمانی_است_
همه انسان‌ها به دنبال دستاورد هستند. برای مثال یک نفر می‌خواهد کتاب بنویسد و دیگری می‌خواهد خانه خوبی بخرد و فردی دیگر می‌خواهد مدرک تحصیلی بگیرد و … تعبیر هر فرد از دستاورد متفاوت است.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/ndt/6505/م_لفه_های_شادزیستی
کودک آزاری مفهوم بسیار وسیع و انواع مختلفی دارد. در واقع آن را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد. یکی از انواع آن آسیب های جسمی و فیزیکی به کودک است که ممکن است بواسطه تنبیه بر روی کودک اعمال شود. نوع دیگری از کودک آزاری، آزار هیجانی و عاطفی است و نوع سوم آن کودک آزاری جنسی است.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/ndt/6504/کودک_آزاری
بین رک‌گویی و پرخاش‌گری، یک خط بسیار نازک وجود دارد. بسیاری از انسان‌ها مرز بین این دو را نمی‌دانند؛ درحالی‌که فکر می‌کنند انسان‌های رُکی هستند، اما واقعیت این است که آنها افرادی پرخاشگر هستند.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/ndt/6503/تفاوت_بین_رک_گویی_و_پرخاش_گری
در جریان گذاشتن قوانین باید با توافق طرفین باشد و هر دو طرف میبایست نظر خود را نسبت موافقت و یا مخالفت آن عنوان کنند. در سازمان ها و یا شرکت ها پیامدها از قبل نوشته شده و به افراد در هنگام استخدام داده می شود. یعنی به آنها گفته می شود این حقوق شما است و این هم کارهایی که مسئولیت انجام آن را دارید؛ آیا موافق هستید یا خیر؟
http://www.thebetterchoice.ir/fa/ndt/6497/تفاوت_پیامد_و_تنبیه
دانستن اینکه روزی خواهیم مرد، هم مایه رنجش و بد بختی و هم مایه خیر رو برکت است. ماگذر زمان را احساس می کنیم و از ته دل آرزومندیم که از یک زندگی همه همه جانبه و گسترده بهره مند شویم اما با این همه، بیشتر ما چگونه زندگی می کنیم؟ کالاهای زیادی می خریم تا احساس خوبی به ما دست ده د، ولی همچنان نسبت به آنچه داریم احساس رضایت نمی کنیم.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/ndt/6502/چگونه_با_سوال_خوب__لاغر_شویم_
123