• پشتیبانی
  • 02188663515
این کتاب با الهام از آموزه‌های تئوری انتخاب وروان‌شناسی کنترل درونی نگاشته شده است . وقتی در زندگی خود روان‌شناسی کنترل درونی (مسئولیت‌پذیری) را جایگزین روان‌شناسی کنترل بیرونی (عذر و بهانه و دلیل تراشی )می‌کنیم ،بدون این‌که در جهان بیرونی اتفاق خاصی رخ بدهد ،زندگی ما غنی‌تر، خوشایندتر و معنادارتر می‌شود و احساس کنترل مؤثری بر زندگی خواهیم داشت
http://www.thebetterchoice.ir/fa/pdetail/77/مس_ولیت_پذیری_فضیلت_گمشده_در_خانه_مدرسه_و_اجتماع
بسیاری از مردان و زنان مراحل طبیعی فرآیند رشد و تحول روانی را به‌خوبی پشت سر نگذاشته‌اند و اگرچه به لحاظ جسمی و شناختی بزرگسال دانسته می‌شود، ولی به لحاظ عاطفی و اخلاقی رشد نکرده‌اند، از این‌رو با ناهمخوانی‌های بزرگ تحولی در حوزه عاطفی و اخلاقی، هنوز در دوران پیش از استقلال و اصطلاحاً دگر پیروی قرار دارند. آنان، اگر چه به لحاظ مالی، تحصیلی و شغلی عملکرد خوبی دارند، ولی مسایل عاطفی و اخلاقی در روابط صمیمانه را با روش های کودکانه حل ‌و فصل می‌کنند.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/ndt/6517/پنجره_جوهری