• پشتیبانی
  • 02188663515
CTRTLM Basic Training در این دوره شرکت کنندگان با اصول اولیه تئوری انتخاب آشنا شده و اساس چرایی و چگونگی رفتار آدمی را در میابند.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/wdetail/30/دوره____دوره_آموزش_پایه_ت_وری_انتخاب__واقعیت_درمانی_و_مدیریت_راهبرانه
یکی از بزرگترین موانع صمیمیت و رشد احترام، علاقه و دوستی همسران، نبودِ تعامل و گفتگوی کلامی و احساسی است.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/pdetail/72/نقشه_عشق__شیوه_های_غنی_سازی_گفتگوی_زناشویی_
در این کتاب دکتر ویلیام گلسر، روان پزشک شهیر آمریکایی و مبدع تئوری انتخاب، به سؤال‌ "عشق چیست و عاشقی چگونه رخ می دهد؟"از منظر تئوری انتخاب و واقعیت درمانی پاسخ می‌دهد. علاوه بر آن در متنی محاوره‌ای که همچون قصه‌های جذاب و رمان‌های خوب جذابیت دارد، بسیاری از مفاهیم مهمِ مربوط به عشق ،احساس تعلق و مراوده‌ی عشق را به تفصیل توضیح می‌دهد.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/pdetail/37/عشق_چیست
معیار اکثر ما برای ارزیابی تداوم یک رابطه بر اساس میزان احساس های عاشقانه موجود در رابطه است. گرچه عاشق شدن کاری آسان و تقریبا بدون زحمت و تلاش است، ولی باید به این نکته هم توجه کرد که از بین بردن احساسات عاشقانه نیز کار چندان سختی نیست.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/ndt/6488/عشق_انتخابی_است_فراتر_از_احساس