• پشتیبانی
  • 02188663515
چشم انداز هنر دیدن چیزی است که برای دیگران قابل مشاهده نیست البته باید توجه داشت که تصویر ذهنی در برابر آنچه می تواند تحقق یابد نیست بلکه چشم انداز یعنی درخواست و تقاضا از خود بهترمان ...
http://www.thebetterchoice.ir/fa/ndt/6482/چشم_انداز