• پشتیبانی
  • 02188663515
CTRTLM Basic Training در این دوره شرکت کنندگان با اصول اولیه تئوری انتخاب آشنا شده و اساس چرایی و چگونگی رفتار آدمی را در میابند.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/wdetail/30/دوره____دوره_آموزش_پایه_ت_وری_انتخاب__واقعیت_درمانی_و_مدیریت_راهبرانه
دکتر علی صاحبی دکتری روانشناسی بالینی، فوق تخصص اختلالات وسواس مربی ارشد و عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر
http://www.thebetterchoice.ir/fa/InstDetail/39/علی_صاحبی
اضطراب و نگرانی در روبرویی با شرایط دشوار و حساس ، پاسخ طبیعی مغز انسان است و کنکور از جمله شرایط استرس زا در زندگی ما به شمار می رود. در این کتاب راه های کنار آمدن با اضطراب و نگرانی در موقعیت های استرس زا، به ویژه کنکور، چگونگی مدیریت بهینه شرایط دشوار و دستیابی به عملکرد خوب ، گام به گام توضیح داده شده است
http://www.thebetterchoice.ir/fa/pdetail/56/روانشناسی_موفقیت_در_کنکور
کشته شدن رزا لوکزامبرگ، کورت ایزنر، گوستاو لندوئو و بسیاری دیگر و رواج ترورهای فاشیستی، اعمال پست و غیر انسانی، رژیم‌های نیمه فاشیستی و در نهایت، جنایات مکرر خودکامگی، خنجر به دستان، دیپلمات‌ها و قلم به مزدان جنایات فاشیست‌ها را دستمایه‌ی باج بگیری و دریافت حق السکوت کرده و می‌گویند: هر عملی که علیه ما باشد، در واقع نوعی کمک به فاشیسم و هموار کننده‌ی استقرار دیکتاتورهاست.ینان اضافه می‌کنند: لحظه‌ای نباید این مهم را از یاد ببرید که فقط دو راه وجود دارد و لا غیر با ما و بر ما یکی را انتخاب کنید!
http://www.thebetterchoice.ir/fa/pdetail/50/بررسی_روان_شناختی_خود_کامگی
سعادت و خوشبختی یک «احساس» است و ما مسؤول ساختن این احساس هستیم. این کتاب یک سلسله فعالیت‌های فکری – رفتاری مرتبط با احساس خوشبختی و شادمانی را معرفی می‌کند و در مسیر حرکت به سوی آفرینش، سعادت و خوشبختی پایدار در زندگی‌تان بسیار سودمند می باشد.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/pdetail/41/ماییم_که_اصل_شادی_و_کان_غمیم
این کتاب مانیفست روانشناسی مثبت گرای تئوری انتخاب است.خواندن و عمل کردن به این تئوری می تواند روابط رضایت بخش و خشنود کننده ای برای همگان به ارمغان آورد و متعاقبا خشنودی و احساس رضایتمندی از زندگی را بالا برد
http://www.thebetterchoice.ir/fa/pdetail/27/ت_وری_انتخاب
بسیاری از افراد راهبری را با مدیریت یکسان می‌دانند، درحالی‌که این دو، دو مقوله کاملاً متفاوت هستند. در تئوری انتخاب، راهبری، کار همگان است و به‌‌ عنوان یک پست و مقام و شغل نمی‌باشد...
http://www.thebetterchoice.ir/fa/ndt/6506/آیا_راهبری__فقط_مخصوص_مدیران_سازمانی_است_
همه انسان‌ها به دنبال دستاورد هستند. برای مثال یک نفر می‌خواهد کتاب بنویسد و دیگری می‌خواهد خانه خوبی بخرد و فردی دیگر می‌خواهد مدرک تحصیلی بگیرد و … تعبیر هر فرد از دستاورد متفاوت است.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/ndt/6505/م_لفه_های_شادزیستی
کودک آزاری مفهوم بسیار وسیع و انواع مختلفی دارد. در واقع آن را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد. یکی از انواع آن آسیب های جسمی و فیزیکی به کودک است که ممکن است بواسطه تنبیه بر روی کودک اعمال شود. نوع دیگری از کودک آزاری، آزار هیجانی و عاطفی است و نوع سوم آن کودک آزاری جنسی است.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/ndt/6504/کودک_آزاری
بین رک‌گویی و پرخاش‌گری، یک خط بسیار نازک وجود دارد. بسیاری از انسان‌ها مرز بین این دو را نمی‌دانند؛ درحالی‌که فکر می‌کنند انسان‌های رُکی هستند، اما واقعیت این است که آنها افرادی پرخاشگر هستند.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/ndt/6503/تفاوت_بین_رک_گویی_و_پرخاش_گری
123