• پشتیبانی
  • 02188663515
همانطور که نیمرخ نیاز انسان‌ها با یکدیگر کاملا متفاوت است، دنیاهای مطلوب متفاوتی نیز دارند.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/edu/36/دنیای_مطلوب_غنی_و_نحیف
http://www.thebetterchoice.ir/fa/edu/33/کاربرگ__شماره___تصاویر_دنیای_مطلوب_من
آشنایی با ویژگی‌هایی دنیای مطلوب به ما کمک می‌کند تا با خصوصیات این دنیای اختصاصی و منحصر به فرد بیشتر آشنا شویم.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/edu/32/ویژگی_های_دنیای_مطلوب
دانستن اینکه تصاویر دنیای مطلوب چگونه در ذهن ما نقش می‌بندند، به ما کمک می‌کند تا بدانیم که چرا برخی چیزها برای ما اهمیت بیشتری نسبت به باقی چیزها دارند.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/edu/31/نقش_بستن_تصاویر_دنیای_مطلوب
تمامی انسان‌ها برای خود در زمینه‌های مختلف ترجیحات مختلفی دارند، غذاهای مختلفی را دوست دارند و یا افراد متقاوتی را دارند. دنیای مطلوب نقش بسیار مهمی در این ترجیحات بر عهده دارد.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/edu/30/دنیای_مطلوب
CTRTLM Basic Training در این دوره شرکت کنندگان با اصول اولیه تئوری انتخاب آشنا شده و اساس چرایی و چگونگی رفتار آدمی را در میابند.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/wdetail/182/دوره____دوره_آنلاین_آموزش_پایه_ت_وری_انتخاب__واقعیت_درمانی_و_مدیریت_راهبرانه
وزن و چاقی یکی از مشغله‌های ذهنی رایج همه افراد و اقشار است. امروزه چاقی، قشر خاص و یا حتی سن و سال نمی‌شناسد.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/wdetail/190/کارگاه_آنلاین_مداخلات_درمانی_با_روش_اکت__رهایی_از_چاقی__مدیریت_وزن_
CTRTLM Basic Practicum هر شرکت کننده در این دوره، بصورت مجزا کارهای عملی انجام خواهد داد تا با تکرار و تمرین بیشتر بتواند مفاهیم تئوری آموخته شده در دوره اول را بصورت عملی به کار گیرد.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/wdetail/171/دوره____دوره_آموزش_عملی_پایه_ت_وری_انتخاب__واقعیت_درمانی_و_مدیریت_راهبرانه
CTRTLM Basic Training در این دوره شرکت کنندگان با اصول اولیه تئوری انتخاب آشنا شده و اساس چرایی و چگونگی رفتار آدمی را در میابند.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/wdetail/174/دوره____دوره_آنلاین_آموزش_پایه_ت_وری_انتخاب__واقعیت_درمانی_و_مدیریت_راهبرانه
CTRTLM Basic Training در این دوره شرکت کنندگان با اصول اولیه تئوری انتخاب آشنا شده و اساس چرایی و چگونگی رفتار آدمی را در میابند.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/wdetail/160/دوره____دوره_آنلاین_آموزش_پایه_ت_وری_انتخاب__واقعیت_درمانی_و_مدیریت_راهبرانه
12345