• پشتیبانی
  • 02188663515
بر طبق تحقیقات انجام گرفته در دانشگاه آریزونا، دو سبک افراطی دلبستگی در روابط عاشقانه – سبک دلبستگی اضطرابی و سبک دلبستگی اجتنابی – تاثیر منفی به سزایی در احساس به‌باشی فرد دارد.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/ndt/6527/چگونه_سبک_های_دلبستگی_غیر_ایمن_بر_روی_احساس_به_باشی_و_مسا_ل_اقتصادی_تاثیر_می_گذارد_