• پشتیبانی
  • 02188663515
سعادت و خوشبختی یک «احساس» است و ما مسؤول ساختن این احساس هستیم. این کتاب یک سلسله فعالیت‌های فکری – رفتاری مرتبط با احساس خوشبختی و شادمانی را معرفی می‌کند و در مسیر حرکت به سوی آفرینش، سعادت و خوشبختی پایدار در زندگی‌تان بسیار سودمند می باشد.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/pdetail/41/ماییم_که_اصل_شادی_و_کان_غمیم
در قسمت قبلی مقاله خوشبختی چیست، بررسی کردیم که از زمان فیلسوفان عهد یونان باستان، تا به همین امروز بزرگترین سوال بشر چگونگی رسیدن به خوشبختی، شادی و سعادت بوده است. و پس از آن با استناد به برخی تحقیقات انجام گرفته در روانشناسی مثبت نگر، متوجه شدیم که اکنون آدمی برای رسیدن به این مقصد نهایی، نقشه‌ای جامع و تقریبا دقیق در اختیار دارد.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/ndt/6511/خوشبختی_چیست___قسمت_دوم_
یکی از دغدغه‌های اصلی بشر و به‌ خصوص بشر فرهیخته، که مقداری از نیاز‌های اولیه خود مانند: تامین غذا و پوشاک و مسکن را تامین کرده است و دیگر چالش‌های مربوط به نیاز‌های اولیه خود را ندارد، این است که مغز او شروع به پرسیدن سوال‌هایی می‌کند
http://www.thebetterchoice.ir/fa/ndt/6510/خوشبختی_چیست_