• پشتیبانی
  • 02188663515
قلمرو بهداشت روانی، قلمرو بهداشت عمومی است و با تکیه بر نظامنامه تشخیص بیماری‌های روانی انجمن روانپزشکان امریکا موسوم به دی‌.اس.ام. نمی‌توان بهداشت روانی را در جامعه ارتقاء بخشید.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/ndt/6485/یادنامه_دکتر_صاحبی_از_خانم_دکتر_دادستان