موسسه انتخاب بهتر - تئوری انتخاب (دکتر علی صاحبی)
کد : 6598-6497      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ سه شنبه ۷ آبان تعداد بازدید : 671

مقالات

تفاوت پیامد و تنبیه
در جریان گذاشتن قوانین باید با توافق طرفین باشد و هر دو طرف میبایست نظر خود را نسبت موافقت و یا مخالفت آن عنوان کنند. در سازمان ها و یا شرکت ها پیامدها از قبل نوشته شده و به افراد در هنگام استخدام داده می شود. یعنی به آنها گفته می شود این حقوق شما است و این هم کارهایی که مسئولیت انجام آن را دارید؛ آیا موافق هستید یا خیر؟
 
یک پیامد چگونه طراحی می‌شود؟
 

 

ویژگی های پیامد: 

 

1. اولین ویژگی پیامد این است که باید با توافق طرفین باشد و از قبل به آن‌ها اطلاع داده شود که پیامد کاری که انجام می‌دهید، چه چیزی است. به طور مثال در زمان گرفتن گواهی‌نامه، از همان ابتدا قوانین را به شما می‌دهند و شما از قوانین اطلاع دارید و بعد از آن شما هستید که تصمیم می‌گیرید پول را پرداخت کنید و گواهی‌نامه را دریافت کنید و یا خیر.  


در جریان گذاشتن قوانین باید با توافق طرفین باشد و هر دو طرف میبایست نظر خود را نسبت موافقت و یا مخالفت آن عنوان کنند. در سازمان ها و یا شرکت ها پیامدها از قبل نوشته شده و به افراد در هنگام استخدام داده می شود. یعنی به آنها گفته می شود این حقوق شما است و این هم کارهایی که مسئولیت انجام آن را دارید؛ آیا موافق هستید یا خیر؟ 


شما نمی‌توانید چیزی را که به دیگری نگفته‌اید را اعمال کنید، این کار تنبیه محسوب می‌شود (در اروپا، استرالیا، کانادا و آمریکا وقتی وارد پارک می‌شوید، در آن‌جا قانونی نوشته شده است که آوردن سگ را ممنوع می‌کند و تخلف از این قانون دویست و پنجاه دلار جریمه به همراه دارد، بسیاری از انسان‌ها حاضر به پرداخت دویست و پنجاه دلار می‌شوند و سگ خود را به پارک می‌برند) ولی نمی‌توان قانونی که برای ورود سگ وضع نشده است را اعمال کنید و جریمه‌ای دریافت کنید. شما باید از قبل قوانین را اطلاع داده باشید و بعد پیامد رفتاری خاص خود را بیان کنید. گاهی اوقات در زمان تعیین پیامد، تعهد متقابل وجود ندارد؛ مانند شرکت‌های هواپیمایی که اساساً رفتار تنبیه گونه دارند. در قوانین آن‌ها نوشته شده است نیم ساعت قبل از پرواز کانتر بسته می‌شود و ممکن است تا سه ساعت بعد از پرواز شما را سوار هواپیما نکنند و در اینجا پیامد و تعهد متقابلی برای آن‌ها وجود ندارد. زیرا دیگری را جریمه می‌کنند و برای خود آن‌ها پیامدی وجود ندارد. که این نوع رفتارهای یکسویه منجر به سلب اعتماد از طرف مقابل خواهد شد. 

 

 

2. دومین ویژگی پیامد این است که باید منصفانه باشد؛ یعنی متناسب با موضوع باشد. 


3. ویژگی سوم پیامد این است که باید متضاد با شان و منزلت انسانی باشد، درغیر این‌ صورت تنبیه محسوب می‌شود. به طور مثال شخصی که در زندان به سر می‌برد باید از حقوق انسانی مانند جای خواب و حمام و ... برخوردار باشد. منزلت انسانی را نمی‌توان از او گرفت که درغیر این‌ صورت او را تنبیه کرده‌اید. 

 

مهمترین ویژگی پیامد نکته آخر آن است. پیامد باید با محروم شدن از یک مزیت برای فرد همراه باشد؛ نمی‌توان به عنوان پیامد حق انسانی فردی دیگر را از بین برد. به طور مثال وقتی فرزندی به حرف پدرش توجه نمی‌کند یا زمانی که از او درخواست کاری می‌شود اما آنرا انجام نمی‌دهد پدر به او می‌گوید حال که به حرف من توجه نمی‌کنی، آخر هفته نمی‌توانی از ماشین من استفاده کنی. اما پدر نمی‌تواند به عنوان پیامد او را از خانه بیرون کند. چون فرآهم کردن خانه وظیفه پدری است که باید برای فرزند خود فراهم کند. اما ماشین مزیتی است که می‌تواند آنرا از او دریغ کند. 

 

 

پدر با زبان خاص، مشخص، زیبا و محترمانه به شان و منزلت انسانی فرزند احترام گذاشته ولی در عین حال با قاطعیت و بدون هیچگونه توهین، محرومیت از مزیت‌های پدرانه را بیان می‌کند. زیرا مزیت زمانی می‌تواند قابل استفاده باشد که فرزند همراه با سیستم پدر شده و سرویسی اضافی دریافت می‌کند.