• پشتیبانی
  • 02188663515
مدرسه کیفی
مدرسه کیفی

خلاصه کتاب

آموزش دادن در بهترین شرایط نیز کار دشواری است ولی نادیده گرفتن نیازهای دانش آموزان یا معلمان، این شغل ذاتاً دشوار را به شغلی غیرممکن تبدیل می‌کند. هر روش آموزش دهی که نیازهای دانش آموزان و معلمان را نادیده بگیرد، به شکست خواهد انجامید. دکتر گلسر این کتاب را برای فراهم ساختن چارچوب نظری برای معلمان و برنامه ریزان مدارس نوشته است. او در این کتاب مؤلفه‌های بنیادین مدرسه و کلاس درس کیفی را با مثال‌های عینی ارائه داده است. گلسر «سیستم» آموزش و مدرسه را مسئول ایجاد شرایط یادگیری دانش آموزان می‌داند و از این روی در نیم‌قرن تلاش اخیر سعی داشته است چارچوب نظری و راهکارهای عملی مؤثر و مبتنی بر یک تئوری منسجم به دست دهد.
41,000 تومان
ویلیام گلسر
مترجم:
دکتر علی صاحبی ، هاله میرهادی
ناشر:
سایه سخن
سال:
۱۳۹۷
تعداد صفحات:
۲۷۲