• پشتیبانی
  • 02188663515
تئوری انتخاب در اتاق مشاوره
تئوری انتخاب در اتاق مشاوره

خلاصه کتاب

این کتاب با نشان دادن راه‌های رهایی از تهدیدهای بیرونی و گام‌های منتهی به آزادی درونی، به ما می‌گوید که این مسیر به طور عجیبی ساده است. البته گام نهادن در این راه شهامت و اعتماد می‌خواهد تا بتوانیم شیوه‌ی تفکرمان را تغییر دهیم. اما روش معنادار کردن چیزهایی که به نظر بی‌معنا می‌رسد تجربه شگفت آوری است. دکتر گلسر در این کتاب، راهنمایی عملی برای تغییر زندگی نوشته است و تأکید دارد که همواره تغییر از درون به بیرون انجام می‌گیرد. او با اشاره مستقیم به شرایط سخت و ناگواری که در زندگی تجربه می‌کنیم، توضیح می‌دهد که نیازی نداریم قربانی گذشته یا محیط خود باشیم. او تلاش می‌کند به خواننده کمک کند با استفاده از تئوری انتخاب، قربانی بودن را انتخاب نکند یا به قربانی بودن ادامه ندهد.
تئوری انتخاب معتقد است هر چه بیشتر با مفاهیم این روانشناسی آزادی بخش آشنا شویم و با آن زندگی کنیم، می‌توانیم افرادی مؤثرتر، والدینی خشنودتر، همسرانی رضایتمندتر و کارکنانی مولد و خلاق‌تر باشیم و سکان زندگی خود را ماهرانه‌تر در اختیار گیریم.
 
54,000 تومان
ویلیام گلسر
مترجم:
دکتر علی صاحبی
ناشر:
سایه سخن
سال:
۱۳۹۷
تعداد صفحات:
۳۶۰