• پشتیبانی
  • 02188663515
مدیریت بدون زور و اجبار
مدیریت بدون زور و اجبار

خلاصه کتاب

در این کتاب گلسر به‌‌عنوان نظریه‌پرداز و واضع تئوری انتخاب در خصوص کاربست این نظریه در مدیریت نیروی انسانی با دست‌اندرکاران حوزه مدیریت سخن می‌گوید. تئوری انتخاب درواقع روان‌شناسی کنترل درونی و روان‌شناسی مثبت‌گرا است که در نظر دارد زمینه‌های آموزش افراد را برای انتخاب‌های درست به‌منظور ارضای نیازهای خود به شیوه مؤثر و مسئولانه فراهم کند. تئوری انتخاب شالوده و پایه اصلی مدیریت راهبران و واقعیت‌درمانی است بنابراین اگر کسی قصد داشته باشد با مدیریت راهبرانه و بدون توسل به زور اجبار و تهدید نیروهای تحت مدیریت خود را هدایت و راهبری کند ابتدا باید با تئوری انتخاب آشنا باشد. براساس تئوری انتخاب آنچه از ما سر می‌زند رفتار است و رفتارهای ما معطوف به هدفی است ما هیچ رفتاری را بدون هدف انجام نمی‌دهیم اما هدف چیست؟ هدف کوچک‌ترین تا بزرگ‌ترین رفتارهای ما ارضای پنج نیاز اساسی ماست این پنج نیاز ژنتیک عبارتند از: نیاز به عشق و تعلق خاطر؛ نیاز به آزادی؛ نیاز به پیشرفت و قدرت؛ نیاز به تفریح؛ نیاز به زنده ماندن و بقا.
ما همواره برای ارضای یک یا چند نیاز و نیازهای پنج‌گانه از درون برانگیخته می‌شویم و رفتار می‌کنیم. در این کتاب چگونگی بکارگیری تئوری انتخاب در قلمروی روابط مدیر و کارکنانش گام به گام نشان داده شده است. ترجمه و انتشار این کتاب با هدف ترویج روان‌شناسی کنترل درونی و تشویق مدیران به دست کشیدن از روان‌شناسی سنتی کنترل بیرونی انجام شده است. 
 
31,000 تومان
دکتر ویلیام گلسر
مترجم:
دکتر علی صاحبی
ناشر:
سایه سخن
سال:
۱۳۹۰
تعداد صفحات:
۱۸۴