• پشتیبانی
  • 02188663515

برای خرید کتاب ها میتوانید با شماره 02188878953 (خانم رعنایی) تماس حاصل فرمایید.

ارسال خرید بیش از ۵۰۰ هزارتومان رایگان است.


کوچینگ زندگی (خود شکوفایی در سایه راه‌بری شخصی)
کوچینگ زندگی (خود شکوفایی در سایه راه‌بری شخصی)
61,000 تومان
به پا خاستن برای انسانیت
به پا خاستن برای انسانیت
32,000 تومان
زندگی به شیوه بزرگان
زندگی به شیوه بزرگان
38,000 تومان
مسئولیت پذیری فضیلت گمشده در خانه،مدرسه و اجتماع
مسئولیت پذیری فضیلت گمشده در خانه،مدرسه و اجتماع
36,000 تومان
راهنمای آموزش آرام سازی روانی
راهنمای آموزش آرام سازی روانی
32,000 تومان
زبان نظریه انتخاب
زبان نظریه انتخاب
14,000 تومان
تمثیل درمانگری
تمثیل درمانگری
7,000 تومان
مدیریت اضطراب
مدیریت اضطراب
19,000 تومان
زندگی در صدف خویش گوهر ساختن است
زندگی در صدف خویش گوهر ساختن است
23,000 تومان
اراده به خردورزی
اراده به خردورزی
21,000 تومان
دیدن دگر آموز ؛ شنیدن دگر آموز
دیدن دگر آموز ؛ شنیدن دگر آموز
22,000 تومان
ذهن آگاهی در رفتارهای اعتیادآور
ذهن آگاهی در رفتارهای اعتیادآور
58,000 تومان
احساس ارزشمندی و راه های تقویت آن
احساس ارزشمندی و راه های تقویت آن
22,000 تومان
روشها و فنون مطالعه موثر
روشها و فنون مطالعه موثر
20,000 تومان
رهایی از چاقی با رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد
رهایی از چاقی با رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد
50,000 تومان
از ذهنت بیرون بیا و زندگی کن
از ذهنت بیرون بیا و زندگی کن
55,000 تومان
خرد راهبری خود و دیگران
خرد راهبری خود و دیگران
38,000 تومان
انسان و انتخاب دشوار
انسان و انتخاب دشوار
18,000 تومان
قصه درمانی
قصه درمانی
18,000 تومان
ماییم که اصل شادی و کان غمیم
ماییم که اصل شادی و کان غمیم
28,000 تومان
زیستن با ریتم زندگی و نه با آهنگ خشم
زیستن با ریتم زندگی و نه با آهنگ خشم
47,000 تومان
از ذهنت خارج شو و زندگی کن (نوجوانان)
از ذهنت خارج شو و زندگی کن (نوجوانان)
38,000 تومان
عشق چیست
عشق چیست
31,000 تومان
سیلی واقعیت
سیلی واقعیت
50,000 تومان