• پشتیبانی
  • 02188663515

لیست مربیان موسسه ویلیام گلسر ایران ( مرتب سازی بر حسب حروف الفبا)


علی صاحبی
•••
علی صاحبی
مدرک تحصیلی:
دکتری
گرایش:
روانشناسی بالینی
درجه مربیگری:
مربی ارشد
افسون احمدی
•••
افسون احمدی
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
گرایش:
مشاوره و راهنمایی
درجه مربیگری:
مربی
مهدی اسکندری
•••
مهدی اسکندری
مدرک تحصیلی:
کاندیدای دکتری
گرایش:
مشاوره
درجه مربیگری:
مربی
امیر پهلونژاد
•••
امیر پهلونژاد
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
گرایش:
مشاوره
درجه مربیگری:
مربی
نگار تبریزی
•••
نگار تبریزی
مدرک تحصیلی:
دکتری
گرایش:
پزشکی عمومی
درجه مربیگری:
مربی
مهدی حاج اسماعیلی
•••
مهدی حاج اسماعیلی
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
گرایش:
روانشناسی بالینی
درجه مربیگری:
مربی
شهلا حدادی
•••
شهلا حدادی
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
گرایش:
مشاوره خانواده
درجه مربیگری:
مربی
سمیرا حقوقی
•••
سمیرا حقوقی
مدرک تحصیلی:
کاندیدای دکتری
گرایش:
سنجش کیفیت روان درمانی
درجه مربیگری:
مربی
مریم خورشید
•••
مریم خورشید
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
گرایش:
مشاوره
درجه مربیگری:
سوپروایزر
زهرا خوشنویسان
•••
زهرا خوشنویسان
مدرک تحصیلی:
دکتری
گرایش:
روانشناسی تربیتی
درجه مربیگری:
مربی
عاطفه سلطانی فر
•••
عاطفه سلطانی فر
مدرک تحصیلی:
فوق تخصص
گرایش:
روانپزشکی کودک و نوجوان
درجه مربیگری:
مربی
محمد حسن سنگانیان
•••
محمد حسن سنگانیان
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
گرایش:
روانشناسی تربیتی
درجه مربیگری:
سوپروایزر
وحیده شهیدی
•••
وحیده شهیدی
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
گرایش:
روانشناسی تحولی-اجتماعی
درجه مربیگری:
سوپروایزر
فاطمه صاحبی
•••
فاطمه صاحبی
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
گرایش:
روانشناسی بالینی
درجه مربیگری:
سوپروایزر
مونا غریب دوست
•••
مونا غریب دوست
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
گرایش:
مشاوره
درجه مربیگری:
سوپروایزر
الهام زارع
•••
الهام زارع
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
گرایش:
مشاوره خانواده و ازدواج
درجه مربیگری:
سوپروایزر
مهدی فدائی
•••
مهدی فدائی
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
گرایش:
روانشناسی بالینی
درجه مربیگری:
مربی
سید علی قاسمی
•••
سید علی قاسمی
مدرک تحصیلی:
کاندیدای دکتری
گرایش:
روان‌شناسی
درجه مربیگری:
مربی
مهشید کارخانه چی
•••
مهشید کارخانه چی
مدرک تحصیلی:
کاندیدای دکتری
گرایش:
روان شناسی تربیتی
درجه مربیگری:
سوپروایزر
منیره کردلو
•••
منیره کردلو
مدرک تحصیلی:
دانشجوی دکتری
گرایش:
مشاوره
درجه مربیگری:
مربی
عباس محمدزاده
•••
عباس محمدزاده
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
گرایش:
روانشناسی بالینی
درجه مربیگری:
مربی
فریده محمدی
•••
فریده محمدی
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
گرایش:
روانشناسی بالینی
درجه مربیگری:
سوپروایزر
فاطمه معین الغربائی
•••
فاطمه معین الغربائی
مدرک تحصیلی:
کاندیدای دکتری
گرایش:
روانشناسی بالینی
درجه مربیگری:
مربی
مهدی مناف زاده تبریز
•••
مهدی مناف زاده تبریز
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
گرایش:
روانشناسی بالینی
درجه مربیگری:
مربی