• پشتیبانی
  • 02188663515
مریم رویت‌وند غیاثوند
مریم رویت‌وند غیاثوند
  • مدرک تحصیلی:
  • کارشناسی ارشد
  • گرایش:
  • روانشناسی تربیتی
  • درجه مربیگری:
  • سوپروایزر
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
 

عضویت در مجامع علمی و حرفه‌ای: 

عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر