• پشتیبانی
  • 02188663515
طاهره جذبی
طاهره جذبی
  • مدرک تحصیلی:
  • دکتری
  • گرایش:
  • دندانپزشکی
  • درجه مربیگری:
  • سوپروایزر
دکتری دندانپزشکی
 

عضویت در مجامع علمی و حرفه‌ای: 

عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر