• پشتیبانی
  • 02188663515
منیره کردلو
منیره کردلو
  • مدرک تحصیلی:
  • دانشجوی دکتری
  • گرایش:
  • مشاوره
  • درجه مربیگری:
  • مربی
دانشجوی دکتری مشاوره
مسئول مرکز مشاوره صبا 
مسئول انتشارات مشاوره صبا و مربی واقعیت درمانی
 

حوزه فعالیت:

مشاوره در حوزه خانواده، ازدواج و فردی؛ پژوهشگر و نویسنده 
 

عضویت در مجامع علمی:

عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به شماره ۱۲۹۱
دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به شماره ۱۲۷۹
عضو انجمن مشاوره ایران