• پشتیبانی
  • 02188663515
مهدی فدائی
مهدی فدائی
  • مدرک تحصیلی:
  • کارشناسی ارشد
  • گرایش:
  • روانشناسی بالینی
  • درجه مربیگری:
  • مربی

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی از دانشگاه شاهد

کارشناسی روان شناسی بالینی از دانشگاه فردوسی مشهد

 

حوزه فعالیت: 

به طور کلی در حوزه نوجوان و بزرگسال با تمرکز بر بهبود عملکرد شخصی و بهبود رابطه ها و کمک به زوجین، والدین و خانواده ها فعالیت دارم و به منابع انسانی سازمان ها و مدیران آموزش می دهم.

 

عضویت در مجامع علمی و حرفه‌ای: 

عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران به شماره ۳۶۴۴

دارای پروانه نظام روانشناسی و مشاوره ایران به شماره ۱۳۶۸